การพัฒนาเศรษฐกิจและการสนับสนุนการท่องเที่ยว

         ขณะนี้ทางด้านรัฐบาลเองกำลังเร่งดำเนินการหาทางฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยมีการออกมาตรการออกมาหลายอย่างซึ่งในมาตรการนั้นก็คือการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการให้ประชาชนนั้นได้มีการออกไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านในจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวโดยวิธีการที่สนับสนุนการท่องเที่ยวที่รัฐบาลกำลังทำกันอยู่ในตอนนี้ก็คือได้มีการออกโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวออกมาซึ่งเรารู้จักโครงการนั้นเป็นอย่างดีเราได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้ลงทะเบียนเนื่องจากว่ารัฐบาลเองได้มีการนำงบประมาณของรัฐบาลบางส่วนออกมาเข้าโครงการนี้

โดยเป็นการมอบส่วนลดที่พักและให้เงินท่องเที่ยวบางส่วนให้กับผู้ที่สนใจเข้าโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดังกล่าวซึ่งแน่นอนว่าจากที่มีการออกโครงการนี้ออกมามีคนสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากแต่การเข้าร่วมโครงการนั้นส่วนใหญ่แล้วควรจะไม่เข้าพักตามโรงแรมที่มีไว้ในโครงการทำให้รัฐบาลเองก็ต้องมาหาแนวทางที่จะให้โรงแรมนั้นมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไปพักมากขึ้น

เพื่อหวังเป็นการเพิ่มลูกค้าให้กับทางโรงแรมเพื่อให้เจ้าของโรงแรมนั้นสามารถดำเนินกิจการของตนเองต่อไปได้อีกครั้งตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ได้มีการขยายเวลาเกี่ยวกับโครงการการท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้มีการหาเวลาไปเที่ยวมากขึ้นทั้งในเรื่องของการเพิ่มจำนวนสิทธิ์ที่สามารถจองในโรงแรมได้และยังมีการเพิ่มเงินช่วยในเรื่องของการไปเที่ยวจากเดิมที่โครงการนี้มีการระบุว่าสามารถที่จะรับเงินให้ไปเที่ยวได้ฟรี 1,000 บาทตอนนี้ก็มีการยื่นเรื่องขอพิจารณาให้เพิ่มจาก 1000 บาทมาเป็น 2000 บาทเป็นที่เรียบร้อยโดยหวังว่าจำนวนเงินที่สูงขึ้นนี้

จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนนั้นออกไปเที่ยวกันมากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เริ่มดีขึ้นอีกครั้งตอนนี้ ได้มีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของการจะเปิดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นมาแล้วแต่ยังต้องรอสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาอีกหน่อยว่าหากมีการเปิดให้ต่างประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้นั้นจะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีการระบาดของไวรัสโคโรนารอบ 2 หรือไม่

แต่ถ้าหากมีการเปิดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต้องกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเร็วอย่างแน่นอนแต่ก็เสียงเช่นเดียวกันที่อาจจะทำให้ประเทศไทยต้องปิดประเทศครั้งที่ 2 ดังนั้นตอนนี้จึงยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาของทางรัฐบาลอยู่ เพราะหากหวังพึ่งการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างเดียว เศรษฐกิจกลับมาดีช้าแน่นอน เพราะตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่ก็เริ่มจะไม่มีเงินไปเที่ยวกันแล้ว ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะจัดให้มีวันหยุดเพิ่มมากขึ้นก็ตาม

 

สนับสนุนโดย    จับยี่กี vip คืออะไร