ทำไมอาหารขยะถึงเป็นอาหารที่มีความอันตรายต่อสุขภาพของเรา

อาหารขยะเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์มาก หรือเป็นอาหารที่ไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการที่น้อย และยังมีแคลอรี่ที่สูงด้วย

ทำไมอาหารขยะถึงเป็นอาหาร โดยที่อาหารขยะนั้นจะมีส่วนประกอบของ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโซเดียมอยู่ในอาหารมาก เช่นอาหารจำพวก ของหวาน ของทอด ขนมขบเคี้ยว ขนมปัง และน้ำอัดลมเป็นต้น ซึ่งในการที่เราได้มีการกินอาหารที่เป็นอาหารขยะเข้าไปมากนั้นก็อาจจะทำให้เรามีการเกิดขึ้นของโรคต่างๆ หรือจะทำให้เราได้มีสุขภาพที่แย่ลงได้ และจะมีโรคต่างๆที่มีการเกิดขึ้นโ

ดยที่เรามีการกินอาหารขยะเข้าไปมากจะมีโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคหัวใจเป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนที่จะเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายของเราได้มีการสะสมของ โซเดียม คาร์โบไฮเดรตที่เป็นชนิดที่ไม่ดี และไขมัน จำนวนที่เยอะมากๆอยู่ในร่างกายของเรา ซึ่งจะเป็นการสะสมที่เป็นการส่งผลเสียต่อร่างกายของเราในระยะที่ยาว โดยที่สารอาหารในอาหารขยะจะมีสารอาหารดังนี้

1.คาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรตนี้จะสามารถแบ่งได้อีก2ประเภท ซึ่งจะมี คาร์โบไฮเดรตที่เป็นเชิงเดียว และคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเชิงซ้อน และคาร์โบไฮเดรตทั้ง2ชนิดนี้นั้น จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราจะสามารถพบได้จากการกินของที่แตกต่างกันไป โดยที่คาร์โบไฮเดรตทั้ง2ชนิดนี้จะมีความแตกต่างกันดังนี้

1.1 คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว

จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ร้างกายของเราสามารถที่จะทำการย่อยได้ง่าย ซึ่งร่างกายของเราจะมีการดูดซึมเข้าสู่เลือดของเราได้อย่างมีความรวดเร็วมากๆ โดยที่ร่างกายของเราจะมีการดูดซึมเข้าไปในรูปแบบของน้ำตาลกลูโคส และเมื่อเราได้มีการกินที่มากจนเกินไปจะทำให้ร่างกายของเราไม่สามารถที่จะมีการเผาผลาญพลังงานของน้ำตาลได้หมด

1.2 คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน

เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราจะสามารถทำการพบได้จากการที่เรามีการกิน ถั่ว ข้าว ผัก และธัญพืชต่างๆเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นชนิดที่ดีมากๆและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของอาหารของเราที่มีความสูงมากๆอีกด้วย

2.ไขมัน

ไขมันที่เราจะมีการพบได้จากการที่กินอาหารขยะนั้น จะเป็นไขมันที่ส่งผลเสียต่อร่างกายของเรามากๆ เพราะว่าไขมันที่เราจะมีการพบจะเป็นไทมันทรานส์สังเคราะห์ ที่เป็นไขมันที่จะทำให้ค่าคอเลสเตอรอลชนิดดีที่อยู่ในร่างกายของเรามีการลดลงไป และยังมีการทำให้ค่าของคอเลสเตอรอลที่เป็นค่าที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของเรามีการเพิ่มอย่างเป็นจำนวนมากอีกด้วย

3.โซเดียม

เป็นส่วนประกอบของเกลือที่ได้มีการกินกันอยู่อย่างประจำ ซึ่งจะทำให้เราสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากมาย เช่นการที่ทำให้ร่างกายของเรามีค่าความดันโลหิตที่อยู่ในระดับที่ปกติ ทำให้ร่างกายของเราไม่เกิดการสูญเสียน้ำ แต่ในการที่เราได้มีการกินมากไปจะทำให้เรามีการเกิดอาการบวมน้ำ หงุดหงิดง่าย อึดอัดเป็นต้น

 

สนับสนุนโดย      เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก