สุขภาพจิตรักษาได้

สุขภาพจิตรักษาได้ ปัญหาสุขภาพจิตในปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการให้คำปรึกษาเพื่อการยอมรับสภาวะการป่วยทางด้านจิตใจจะเปิดกว้างมากแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่อาจจะยังไม่กล้าเปิดใจและยอมรับในการรักษาได้

เพราะบ้างก็อายว่าคนอื่นจะว่าเป็นโรคจิตเป็นต้น สำหรับคนที่มีสภาวะที่เสี่ยงอาจจะเกิดปัญหาและมีอาการทางจิตนั้น การเข้าพบแพทย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เรานั้นสามารถหายขาดจาการเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ 

อาการทางจิตนั้นก็มีหลายระดับและหลากหลายลักษณะ เนื่องจากปัญหาของแต่ละคนนั้นมีปัญหาที่เจอแตกต่างกันไป ดังนั้นแล้วเมื่อรู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นมีสภาพจิตใจที่อยู่ในสภาวะไม่ปกติก็อาจจะเข้าพบแพทย์โดยทันที เพราะการรักษาและได้รับคำปรึกษาอย่างทันที

นั้นก็จะทำให้เรานั้นมีความเสี่ยงในการเกิดสภาวะการป่วยทางจิตขั้นรุนแรงได้น้อยลง ดังนั้นแล้วการยอมรับเมื่อตัวเองนั้นมีความเครียดหรือมีอาการผิดปกติและมีความวิตกกังวลที่มากเกินไปและเข้ารับการรักษาก็จะทำให้เรานั้นหายขาดจากสุขภาพทางจิตเหล่านี้ได้

การระบายเรื่องราว ปัญหาและสิ่งที่เกิดขึ้นและคาดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเกิดความวิตกกังวล เดือดเนื้อร้อนใจและเป็นเรื่องที่เรานั้นหยุดคิดไม่ได้ ซึ่งการระบายนั้นอาจจะระบายกับคนที่สนิทและรู้ภูมิหลังของเรา

เพราะว่าถ้าหากบางครั้งเราไม่พูดเรื่องราวส่วนตัวหรือระบายให้กับคนที่ไม่สนิทนั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นแล้วถ้าหากไม่มีใครที่สนิทจริงๆ การปรึกษาจิตแพทย์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้และสามารถทำได้อย่างสะดวกด้วย เพราะปัจจุบันมีแพทย์ที่รับให้คำปรึกษากับปัญหาต่างๆเหล่านี้มากมาย

การยอมรับ ในบางครั้งถ้าหากเรารู้จักการยอมรับมากขึ้น เรื่องราวหรือปัญหาที่ทำให้เรานั้นวิตกกังวลและเกิดเป็นความเครียดที่อาจจะนำพาไปสู่สภาวะอาการป่วยทางจิตได้แล้วนั้น ก็จะทำให้เรานั้นสบายใจและสามารถที่จะปล่อยผ่านเรื่องราวปัญหาที่เข้ามาได้อย่างง่ายดาย

แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากปัญหาเหล่านั้นมีการต้องแก้ไข การแก้ไขอย่างสุดความสามารถและไม่ทำให้นั้นติดค้างในความรู้สึกในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องรีบลงมือทำเมื่อเรารู้สึกว่าปัญหาเหล่านี้นั้นทับถมใจและความรู้สึกของเราอยู่นั่นเอง

การใช้สารในการรักษา เป็นวิธีที่ได้ผลดี แต่ไม่แนะนำให้ใช้เพราะถ้าหากใช้แล้วก็อาจจะต้องใช้ตลอดไป ทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกของเราได้ ซึ่งในผู้ป่วยที่มีอาการที่รุนแรง จิตแพทย์ก็มักจะสั่งยาให้รับประทาน

แน่นอนว่าถ้าหากมีหารใช้ยา อาการทางจิตนั้นจะลดลงแต่ถ้าหากผู้ป่วยนั้นไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่กล่าวไปเบื้องต้นได้นั้น อาการทางจิตก็จะหายขาดได้ยาก ดังนั้นแล้วสุขภาพจิตรักษาได้ แต่ผู้ป่วยนั้นจะต้องเข้าใจและยอมรับตัวเองรวมถึงเปิดใจให้กับผู้อื่นมากๆด้วย

 

สนับสนุนโดย.    ชุดตรวจ hiv ร้านขายยากรุงเทพ